Prawo nieruchomości

Świadczymy wsparcie prawne przy rozmaitych formach obrotu nieruchomościami.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami, w tym umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanowienia służebności itp. Ustalamy odpowiednie formy zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach.

Kompleksowo obsługujemy podmioty z branży budowlanej i inwestycyjnej oraz nabywców obiektów budowlanych, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na nieruchomościach, w szczególności na etapie procesu budowlanego.

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, między innymi w przedmiocie zniesienia współwłasności, obciążenia nieruchomości, zasiedzenia nieruchomości lub służebności. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami w skomplikowanych sporach z zakresu prawa nieruchomości.

Oferujemy:

1

przeprowadzenie audytu sytuacji prawnej nieruchomości

2

reprezentację przed organami gminy, nadzoru budowlanego, wydziałami geodezji, architektury, itp.

3

obsługę prawną inwestycji, których przedmiotem jest wznoszenie obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej lub przemysłowej

4

doradztwo i reprezentację przy zawieraniu umów sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz innych form korzystania i komercjalizacji nieruchomości

5

reprezentację w sprawach dotyczących nieruchomości, np. o podział, obciążenie, zasiedzenie nieruchomości lub służebności itp.

blog

Ostatnie publikacje z zakresu prawa nieruchomości

Porozmawiajmy o Twojej sprawie