Prawo IT i nowych technologii

Wspieramy przedsiębiorców z branży IT i nowych technologii. 

Od lat przedmiotem naszego zainteresowania są ochrona prawna wynalazczości, dóbr intelektualnych i obrotu nowymi technologiami. Duży nacisk kładziemy na pomoc prawną start-up’om, spółkom informatycznym i technologicznym. Ogromną satysfakcję daje nam udział we wcielaniu w życie koncepcji, które codziennie zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.

Oferujemy wsparcie prawne w prowadzeniu działalności z obszaru IT i nowych technologii. Świadczymy pomoc prawną i doradztwo w sprawach związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz ich obrotem na rynku. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, a także obsługujemy spory z udziałem przedsiębiorców z branży IT i nowych technologii.

Oferujemy:

1

wsparcie prawne w prowadzeniu działalności z zakresu IT i innowacyjnych technologii

2

pomoc prawną przy wdrażaniu innowacyjnych technologii w Twojej firmie

3

przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z obrotem nowymi technologiami

4

przygotowanie dokumentacji i regulaminów na potrzeby prowadzenia działalności e-commerce

5

reprezentację w sporach dotyczących prawa IT i nowych technologii

blog

Ostatnie publikacje dotyczące prawa IT i nowych technologii

Porozmawiajmy o Twojej sprawie