Reprezentacja przed sądami i urzędami

Zapewnij sobie skuteczne wsparcie w postępowaniach przed sądami i urzędami.

Oferujemy kompleksowe prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie. Możemy się pochwalić licznymi sukcesami, między innymi w skomplikowanych sporach z zakresu prawa budowlanego i prawa nieruchomości.

Nasza usługa każdorazowo jest poprzedzona wnikliwą analizą sprawy i oceną szans pod kątem prawnym i dowodowym. Następnie przyjmujemy odpowiednią strategię procesową i wcielamy ją w życie. Wspieramy naszych Klientów także na etapie po zakończeniu danej sprawy, kiedy to nierzadko zachodzi potrzeba wyegzekwowania zasądzonych należności.

Jednocześnie reprezentujemy Klientów także przed urzędami. Przedsiębiorcy są regularnie uczestnikami rozmaitych postępować prowadzonych przez organy administracji publicznej. Z pewnością warto zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie.

Dlaczego my?

indywidualne podejście

indywidualne podejście

rzetelność i zaangażowanie

rzetelność i zaangażowanie

skuteczność

skuteczność

możliwość zdalnego poprowadzenia sprawy

możliwość zdalnego poprowadzenia sprawy

przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń

przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.