Ochrona danych osobowych

Pomagamy chronić dane osobowe w Twojej firmie.

Oferujemy kompleksowe wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych. Oferujemy wdrożenie systemu ochrony danych osobowych od podstaw, jak również dostosowanie Twoich obecnych procedur, umów i regulaminów do wymogów obowiązującego prawa.

Wdrożenie systemu ochrony danych rozpoczyna się od audytu w Twojej firmie, w ramach którego ustalamy Twoje potrzeby i diagnozujemy potencjalne zagrożenia związane z ochroną danych. Następnie przekazujemy Ci swoje wytyczne i pomagamy dostosować Twoje wewnętrze procedury, umowy i regulaminy.

Po wdrożeniu systemu ochrony danych oferujemy nadzór nad przestrzeganiem wymogów ochrony danych. Możemy także przeprowadzić szkolenia z zakresu ochrony danych dla Twojej kadry zarządzającej i innych pracowników.

Oferujemy:

1

kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w Twojej firmie

2

dostosowanie obecnych procedur, umów i regulaminów do wymogów ochrony danych osobowych

3

audyty z zakresu przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych

4

nadzór nad przestrzeganiem wymogów ochrony danych osobowych

5

szkolenia z zakresu przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych

blog

Ostatnie publikacje z zakresu ochrony danych osobowych:

Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych w Twojej firmie