Prawo spółek

Świadczymy pomoc prawną na rzecz spółek i wspólników.

Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych i osobowych. Świadczymy wsparcie prawne we wszelkich kwestiach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek. Doradzamy przy wyborze najlepszego rodzaju spółki i dostosowujemy umowy do potrzeb wspólników. Przygotowujemy projekty uchwał, regulaminy funkcjonowania organów spółek oraz obsługujemy posiedzenia tych organów. Opracowujemy strategie przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji spółek.

Obsługujemy spory sądowe powstałe pomiędzy spółkami i wspólnikami, w tym o wyłączenie wspólnika ze spółki lub o rozwiązanie spółki.

Oferujemy:

1

doradztwo w doborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

2

pomoc w zawiązaniu i rejestracji spółek kapitałowych i osobowych

3

obsługę zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych

4

opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, a w szczególności projektów uchwał, regulaminów funkcjonowania organów spółek

5

przygotowywanie i wdrażanie planów przekształcenia, podziału i łączenia spółek

6

obsługę sporów pomiędzy spółkami i wspólnikami

blog

Ostatnie publikacje dotyczące prawa spółek

Porozmawiajmy o Twojej spółce