Kredyty oparte o WIBOR

wiborowicze

Uwolnij się od WIBOR

Oferujemy zainicjowanie i poprowadzenie sprawy, w ramach której dążymy do usunięcia z umowy niedozwolonych zapisów opierających oprocentowanie kredytu na współczynniku WIBOR oraz uzyskania zwrotu nadpłaconych rat. Dodatkowo, wnosimy o zawieszenie spłaty WIBOR na czas trwania postępowania sądowego. Możesz liczyć na wszelką pomoc prawną na etapie przedsądowym, sądowym oraz po zakończeniu procesu.

Sprawami przeciwko bankom zajmujemy się od 2016 r. Prowadzimy sprawy przeciwko bankom o łącznej wartości ponad 23 mln zł. Możemy pochwalić się świetną statystyką wygranych (ponad 98% spraw wygranych). Obsługujemy spory przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce.

Oferujemy:

1

bezpłatną analizę umowy kredytowej

2

bezpłatną kalkulację zysków i kosztów

3

reprezentację w negocjacjach ugodowych z bankiem

4

kompleksowe poprowadzenie sprawy sądowej przeciwko bankowi

5

reprezentację w procesie o tzw. bezumowne korzystanie z kapitału

6

pomoc w wykreśleniu hipoteki i w innych kwestiach technicznych

Wyróżniają nas:

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom od 2016 r.

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom od 2016 r.

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom o wartości ponad 23 mln zł

Prowadzimy sprawy przeciwko bankom o wartości ponad 23 mln zł

Ponad 98 % wygranych spraw przeciwko bankom

Ponad 98 % wygranych spraw przeciwko bankom

zdalne załatwienie sprawy

Załatw swoją sprawę bez wychodzenia z domu

Oferujemy poprowadzenie sprawy w pełni zdalnie. Zarówno współpraca z nami, jak i późniejsze czynności mogą odbyć się bez konieczności wychodzenia przez Ciebie z domu.

Nawiązanie współpracy z nami odbywa się telefonicznie oraz przy pomocy poczty elektronicznej. Dokumenty przesyłane są pocztą tradycyjną. Rozprawy (w niemal każdym przypadku) prowadzone są w trybie videokonferencji online i nie wymagają Twojego fizycznego stawiennictwa w sądzie.

Dzięki temu z powodzeniem obsługujemy Klientów z całej Polski oraz prowadzimy sprawy przeciwko niemal wszystkim bankom. Co najważniejsze, taki model pozwala zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.

  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:

  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:
  Prowadzimy spory z niemal wszystkimi bankami w Polsce, miedzy innymi:

  Dlaczego my?

  indywidualne podejście

  indywidualne podejście

  rzetelność

  rzetelność

  skuteczność

  skuteczność

  możliwość zdalnego poprowadzenia sprawy

  możliwość zdalnego poprowadzenia sprawy

  przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń

  przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy kredyty oparte o WIBOR są wadliwe?

  Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że opieranie oprocentowania kredytu na współczynniku WIBOR jest wadliwe.

  Po pierwsze, WIBOR jest ustalany przez grupę banków w procesie zwanym fixingiem. Jeżeli więc dany bank jest uczestnikiem fixingu, a następnie udziela on kredytów opartych na WIBORze, to współdecyduje on o wysokości oprocentowania swoich kredytów. Co istotne, bank ten współdecyduje z innymi bankami, które łączy oczywista wspólnota interesu (a która nie jest zbieżna z interesem kredytobiorców).

  Po drugie, WIBOR jest ustanawiany na podstawie jedynie deklaracji banków, a nie rzeczywistych transakcji dokonywanych między nimi. WIBOR ma więc charakter abstrakcyjny.

  Po trzecie, wysokość WIBORu nie jest w żaden sposób matematycznie powiązana z wysokością stopy referencyjnej ustanawianej przez NBP. W związku z tym nie ma żadnych ograniczeń dotyczących wysokości WIBORu.

  Powyższe kwestie wpływają na to, że proces ustalania WIBORu trudno nazwać obiektywnym, czy rzetelnym. W szczególności taka konstrukcja może nie spełniać wymogów obrotu konsumenckiego. Dodatkowo, istotne znaczenie ma kwestia odpowiedniego pouczenia przy zawieraniu umowy o możliwości i konsekwencjach wzrostu WIBORu. Jeżeli kredytobiorca-konsument nie został w odpowiedni sposób pouczony w tym zakresie, może to spowodować, że kredytobiorca ten nie będzie związany postanowieniami umownymi opierającymi oprocentowanie kredytu na WIBORze.

  Jakich roszczeń może dochodzić kredytobiorca WIBORowy?

  Jeżeli sąd uzna, że zapisy opierające oprocentowanie kredytu na współczynniku WIBOR są wadliwe, kredytobiorca ma dwa rodzaje roszczeń.

  Po pierwsze, kredytobiorca może dochodzić zwrotu nadpłat, które zostały już przez niego uiszczone w związku z niezasadnym obciążaniem go WIBORem. Nadpłaty te podlegają zwrotowi. Warto tutaj zaznaczyć, że na przestrzeni lat z nadpłat mogła uzbierać się pokaźna suma.

  Po drugie, kredytobiorca może wnieść o ustalenie, że nie wiążą go zapisy dotyczące oparcia oprocentowania na współczynniku WIBOR. Jeżeli sąd wyda taki wyrok i stanie się on prawomocny, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że kredytobiorca nie musi już płacić rat powiększonych o WIBOR. Wystąpienie z takim roszczeniem zabezpiecza interesy kredytobiorcy na przyszłość. Dodatkowo, po wyeliminowaniu WIBORu kredyt najczęściej zmienia więc swój charakter. Z kredytu ze zmienną stopą procentową staje się kredytem o stałej stopie procentowej.

  Ile trwa sprawa sądowa?

  Czas ten trudno oszacować, gdyż zależy on od wielu czynników. Kredytobiorca niewątpliwie musi się liczyć z tym, że od momentu złożenia pozwu do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy może upłynąć ok. 3 lat.

  Gdzie prowadzona jest sprawa sądowa?

  Sprawę można zainicjować albo przed sądem właściwym dla siedziby banku albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Osobiście rekomendujemy zainicjowanie sprawy przed sądem właściwym dla siedziby banku, a zatem najczęściej w Warszawie. Sądy warszawskie są wyspecjalizowane w rozpoznawaniu spraw przeciwko bankom, a ich orzecznictwo jest, co do zasady, korzystne dla kredytobiorców.

  Czy wraz z zainicjowaniem sprawy sąd może orzec o wstrzymaniu spłaty WIBORu?

  Tak. Wraz z zainicjowaniem sprawy można wnieść o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie spłaty oprocentowania w zakresie opartym na WIBORze. Mając na uwadze obecną wysokość WIBORu, takie zabezpieczenie daje ogromną obniżkę raty kredytowej. Zapadły już pierwsze orzeczenia tego typu.

  Czy kredytobiorca musi stawić się na rozprawę?

  W większości przypadków tak. W praktyce najczęściej jest to jednak jednorazowa obecność na rozprawie. Obecnie bardzo często sądy przeprowadzają rozprawy zdalnie (w formie videokonferencji online), co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd.

  Jakie są koszty zainicjowania i prowadzenia sprawy?

  Na koszty prowadzenia sprawy składają się koszty sądowe oraz wynagrodzenie kancelarii prawnej. Najczęściej do kosztów sądowych należą:
  - opłata od pozwu – 1.000 zł;
  - opłata od pełnomocnictwa – 17 zł;
  - zaliczka na wynagrodzenie biegłego – 2.000-3.000 zł;

  Co istotne, w przypadku wygranej sprawy wszystkie ww. poniesione koszty są zwracane kredytobiorcy przez bank. Wynagrodzenie kancelarii prawnej jest to kwestia indywidualnych uzgodnień z daną kancelarią. Jeśli chcesz otrzymać naszą ofertę, skontaktuj się z nami!

  Czy można pozwać bank po spłacie kredytu?

  Tak. Okoliczność, że kredytobiorca spłacił już kredyt, w żaden sposób nie wpływa na przysługujące mu roszczenia od banku. Dla sprawy nie ma także znaczenia, że kredytobiorca mógł spłacić kredyt przed terminem wskazanym w harmonogramie spłaty.

  Czy z pozwami przeciwko bankom mogą występować przedsiębiorcy?

  Tak. Przy czym w sprawach z powództwa przedsiębiorców należy powołać się na nieco inne argumenty niż w przypadku konsumentów. Przede wszystkim wskazać należy, że w przypadku oparcia oprocentowania kredytu na współczynniku WIBOR nie została zachowana jakakolwiek równowaga kontraktowa. Postanowienia tego rodzaju mogą godzić w zasady współżycia społecznego lub naturę stosunku kredytu. W żadnym przypadku wierzyciel nie powinien mieć uprawnienia do tego, aby decydować lub współdecydować (bezpośrednio lub pośrednio), ile pieniędzy mam mu zwrócić dłużnik – niezależenie od tego, czy dłużnik jest konsumentem, czy przedsiębiorcą. W związku z tym zapisy umowne odsyłające do współczynnika WIBOR mogą zostać uznane za nieważne.

  Czy warto poczekać na rozwiązania systemowe lub propozycję ugody ze strony banku?

  W naszej opinii nie. Czas pokazał, że obiecane przez polityków rozwiązania systemowe obiecane frankowiczom nigdy nie nadeszły. Sytuacja może wyglądać podobnie w przypadku kredytobiorców WIBORowych. Z pewnością nie można także liczyć na korzystną ugodę z bankiem. Po pierwsze, obecnie jedynie część banków oferuje kredytobiorcom ugody (i to jedynie w sprawach frankowych). Po drugie, z naszych obserwacji wynika, że są to ugody raczej niekorzystne dla kredytobiorców. W tej sytuacji warto wziąć sprawy w swoje ręce i dochodzić swoich należności przed sądem.

  Czy warto pozwać bank?

  W każdej sytuacji warto zawalczyć o swoje interesy. Obecnie ma miejsce bardzo pozytywny trend orzeczniczy dla frankowiczów. W zakresie kredytów WIBORowych linia orzecznicza nie została jeszcze wypracowana. Orzecznictwo dotyczące kredytów frankowych wynika przede wszystkim z wydania pozytywnych orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polski Sąd Najwyższy. Wiele tez zawartych w tych orzeczeniach, dotyczących ochrony praw konsumentów oraz ogółem kredytobiorców, będzie miało zastosowanie do spraw związanych z kredytami WIBORowymi. Warto wykorzystać tę sytuację. Jeżeli oprocentowanie Twojego kredytu zostało oparte na WIBORze, a dodatkowo nie zostałeś prawidłowo pouczony mechanizmie i konsekwencjach kredytu ze zmienną stopą procentową, możesz zawalczyć o wyeliminowanie WIBORu ze swojej umowy.

  Dlaczego Kancelaria AUX LEX?

  Sprawami przeciwko bankom zajmujemy się od 2016 r. Możemy pochwalić się świetną statystyką wygranych (ponad 98% wygranych). Oferujemy poprowadzenie sprawy przeciwko bankowi w sposób rzetelny i przejrzysty dla Klienta na każdym etapie sprawy. Prowadzimy spory sądowe przeciwko niemal wszystkim bankom w Polsce. Dołącz do licznego grona naszych zadowolonych Klientów!

  blog

  Nasze ostatnie publikacje dotyczące kredytów WIBORowych:

  Porozmawiajmy o Twoim kredycie WIBORowym