Nabycie pierwszego mieszkania bez podatku

Sejm przyjął nowelizację ustawy, która znosi podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) naliczany przy zakupie pierwszej nieruchomości mieszkalnej na własność.

Zgodnie z nowymi przepisami podatek PCC w wysokości 2% zostaje zniesiony w przypadku zakupu:

  1. prawa własności lokalu mieszkalnego,
  2. prawa własności domu jednorodzinnego,
  3. spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego oraz
  4. spółdzielczego prawa własności do domu jednorodzinnego,

Zniesienie podatku dotyczy osób fizycznych, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z ww. praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. Dotychczas nabywcy pierwszego mieszkania kupionego na rynku wtórnym zobowiązani byli do uiszczenia 2% podatku od wartości zakupionej nieruchomości. Oznacza to, że przy zakupie mieszkania o wartości 500 tys. Złotych, nabywcy musieli się liczyć z dodatkowym kosztem podatku w wysokości 10 tys. zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dnia 3 lipca 2023r. wystartował program Bezpieczny Kredyt 2 %. W ramach rzeczonego programu osoba do 45 Roku życia, która nie posiada i nie posiadała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu, może uzyskać dopłaty do kredytu mieszkaniowego przez okres 10 lat. Program ten, w połączeniu z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych, przy zakupie pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.

Nowelizacja zakłada jednak podwyższenie podatku w przypadku zakupu szóstego i kolejnego mieszkania nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej. W takich sytuacjach, podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 6%. Zmiana ta w szczególności ma obciążyć fundusze inwestycyjne, które niejednokrotnie wykupywały niemal całe nowe osiedla mieszkań. Dla podmiotów natomiast, które inwestują w nieruchomości znajdujące się w różnych lokalizacjach, podatek od czynności cywilnoprawnych będzie wynosił nadal 2%. Omawiana zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana przepisów w zakresie PCC wywołuje dyskusje w zakresie potencjalnych skutków finansowych dla budżetu jednostek samorządów terytorialnych. Zgodnie z art. 16 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jeden z dochodów samorządów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy. Na nowelizacji zasadniczo stracą więc gminy.