unieważnienie umowy kredytu waloryzowanego kursem EUR w Alior Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta Kancelarii kwoty 43.985,38 EUR (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXVIII C 17247/22)

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 r. (sygn. XXVIII C 17247/22):

 1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu
  zabezpieczonego na nieruchomości „Megahipoteka”, z uwagi na
  nieważność tej umowy;
 2. zasądził od pozwanego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Klienta Kancelarii
  kwotę 43.985,38 EUR (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset
  osiemdziesiąt pięć euro i 38/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od
  dnia 21 września 2022 r. do dnia zapłaty;
 3. zasądził od pozwanego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Klienta Kancelarii koszty procesu