pełna wygrana w sprawie o 311.178,00 zł – roszczenia ze zobowiązań umownych (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. X GNc 119/24)

Klient Kancelarii zawarł umowę, na podstawie której jego kontrahent zobowiązał się do zapłaty na jego rzecz kwoty 346 177,48 zł. Należność została uregulowana jedynie częściowo.

W dniu 30 stycznia 2024 r. Kancelaria złożyła w imieniu swojego Klienta pozew o zapłatę kwoty 311.178 zł. W dniu 5 lutego 2024 r. (a wiec 6 dni od daty złożenia pozwu) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (sygn. X GNc 119/24), który w całości uwzględniał żądanie pozwu

Nakaz nie został zaskarżony przez przeciwnika. Sprawa jest ostatecznie zakończona na korzyść klienta. Na rzecz Klienta zasądzona została kwota 311.178 zł, odsetki od tej kwoty, a także zwrot kosztów w kwocie 11.107 zł.

Dodatkowa oszczędność Klienta

Kancelaria doradziła Klientowi złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym. Dzięki temu Klient Kancelarii zapłacił jedynie ¼ standardowej opłaty od pozwu. W konsekwencji Klient Kancelarii już na wstępie zaoszczędził kwotę 11.669 zł na kosztach procesu. Dodatkowo, wraz z wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Klient Kancelarii uzyskał tytuł zabezpieczenia swojego roszczenia na czas procesu. A wszystko w ciągu 6 dni od daty złożenia pozwu.