Pełna wygrana w sprawie o 147.326,88 zł – roszczenia z robót budowlanych (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. X GNc 98/24)

Klient Kancelarii wykonał na rzecz swojego kontrahenta roboty budowlane o wartości 147.326,88 zł. Kontrahent Klienta nie rozliczył się za te roboty.

W dniu 25 stycznia 2024 r. Kancelaria złożyła w imieniu swojego Klienta pozew o zapłatę kwoty 147.326,88 zł. W dniu 12 lutego 2024 r. (a wiec 19 dni od daty złożenia pozwu) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty przeciwko kontrahentowi Klienta Kancelarii (sygn. X GNc 98/24), który w całości uwzględniał żądanie pozwu.

Nakaz zapłaty nie został zaskarżony przez przeciwnika. Sprawa jest ostatecznie zakończona na korzyść klienta. Na rzecz Klienta zasądzona została kwota 147.326,88 zł, odsetki od tej kwoty, a także zwrot kosztów w kwocie 10.984,00 zł. Cała należność została wyegzekwowana przez komornika do dnia 18 kwietnia 2024 r. Sprawa w ciągu ok. 2 miesięcy została wszczęta i wygrana, a całość należności ściągnięta.