zawarcie atrakcyjnej dla Klienta ugody z PKO BP S.A. (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt: XII C 1038/23)

W wyniku działań Kancelarii Klient Kancelarii zawarł atrakcyjną dla siebie ugodę z PKO BP S.A. Ugoda została zawarta po upływie 2,5 miesiąca po złożeniu pozwu przeciwko bankowi. Treść ugody objęta jest klauzulą poufności.