zawarcie atrakcyjnej dla Klienta ugody z mBank S.A. (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt: XXVIII C 14114/21)

W wyniku działań Kancelarii Klient Kancelarii zawarł atrakcyjną dla siebie ugodę z mBank S.A. Ugoda została zawarta po korzystnym wyroku przed Sądem I instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt: XXVIII C 14114/21). Treść ugody objęta jest klauzulą poufności.