zawarcie atrakcyjnej dla Klienta ugody z mBank S.A. (Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt: XXV C 2540/23)

W wyniku działań Kancelarii Klient Kancelarii zawarł atrakcyjną dla siebie ugodę z mBank S.A. Ugoda została zawarta już po 3 miesiącach od daty złożenia pozwu (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt: XXVIII C 14114/21). Treść ugody objęta jest klauzulą poufności.