zawarcie atrakcyjnej dla Klienta ugody w sprawie o 71.094 zł – roszczenia związane z wykonaniem robót budowlanych (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. V GC 1668/19)

Na początku 2019 r. Klient Kancelarii został pozwany o zapłatę kwoty 71.094 zł z tytułu wykonania robót budowalnych. W odpowiedzi na pozew Kancelaria wskazała, że roszczenie było nienależne, gdyż wymiar robót został nieprawidłowo obliczony, a wykonane roboty posiadały wady. W konsekwencji działań Kancelarii dnia 11 maja 2023 r. strony zawarły atrakcyjną dla Klienta Kancelarii ugodę (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. V GC 1668/19).