wynegocjowanie dla Klienta wyższej o 600.000 zł ceny sprzedaży nieruchomości

Klient Kancelarii dnia 29 lipca 2021 r. zawarł ze swoim kontrahentem (siecią dyskontów) umowę, na mocy której zobowiązał się do sprzedaży swojej nieruchomości za kwotę 6.500.000 zł do dnia 28 lutego 2023 r.

W styczniu 2023 r. Kancelaria – powołując się między innymi na wzrost inflacji w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej – wynegocjowała dla swojego Klienta cenę sprzedaży nieruchomości na kwotę 7.100.000 zł, a więc cenę o kwotę 600.000 zł wyższą. W lutym 2023 r. strony zawarły stosowny aneks do umowy, zmieniający cenę nieruchomości.

Klient Kancelarii uzyskał więc dodatkowe 600.000 zł. Powyższe odbyło się bez procesu sądowego i zbędnych kosztów dla Klienta.