pełna wygrana w sprawie o 334.775,48 zł – roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. X GNc 654/22)

Na początku 2022 r. Klient Kancelarii omyłkowo podwójnie opłacił fakturę na kwotę 334.775,48 zł wystawioną przez jego kontrahenta. W lipcu 2022 r. Kancelaria wezwała kontrahenta Klienta do zwrotu należności. Kontrahent odmówił jednak zapłaty, powołując się na problemy finansowe.

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Kancelaria złożyła w imieniu swojego Klienta pozew o zapłatę kwoty 334.775,48 zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. W dniu 27 września 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (sygn. X GNc 654/22), który w całości uwzględniał żądanie pozwu

Nakaz nie został zaskarżony przez przeciwnika. Sprawa jest ostatecznie zakończona na korzyść klienta. Na rzecz Klienta zasądzona została kwota 334.775,48 zł, odsetki od tej kwoty, a także zwrot kosztów w kwocie 11.402 zł.

Dodatkowa oszczędność Klienta

Kancelaria doradziła Klientowi złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym. Dzięki temu Klient Kancelarii zapłacił jedynie ¼ standardowej opłaty od pozwu. W konsekwencji Klient Kancelarii już na wstępie zaoszczędził kwotę 12.555 zł na kosztach procesu. Dodatkowo, wraz z wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Klient Kancelarii uzyskał tytuł zabezpieczenia swojego roszczenia na czas procesu.