pełna wygrana w sprawie o 260.142,35 zł – uchylenie sądowego tytułu wykonawczego (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. I C 384/22)

W sierpniu 2022 r. bank BNP Paribas Bank Polska S.A. wszczął przeciwko Klientowi Kancelarii egzekucję na łączną kwotę ponad 260.142 zł. Dochodzona należność wynikała z umowy leasingu ciężarówki, która uległa zniszczeniu. Klient Kancelarii początkowo chciał zawrzeć ugodę z komornikiem celem rozłożenia długu Klienta na raty. Innymi słowy, Klient planował zapłacenie należności. Kancelaria – po przeanalizowaniu sprawy – doradziła jednak Klientowi zupełnie inne działania.

Kancelaria we wrześniu 2022 r. doprowadziła do zawieszenia egzekucji oraz złożyła w imieniu Klienta pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona była egzekucja. W toku postępowania Kancelaria wykazała, że tytuł wykonawczy jest wadliwy, a dodatkowo samo roszczenie banku jest przedawnione. Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 r. (sygn. akt I C 384/22) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy banku. Bank złożył apelację od rzeczonego wyroku. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 2 listopada 2022 r. (sygn. akt I ACa 1540/22) oddalił w całości apelację banku.

Sprawa jest ostatecznie zakończona na korzyść klienta. Klient Kancelarii uwolniony został od zobowiązania na kwotę 260.142,35 zł. Dodatkowo, na rzecz Klienta zasądzony został zwrot kosztów w kwocie łącznej 11.467 zł.