pełna wygrana w sprawie o 190.000 zł – roszczenie o zwrotne przeniesienie przedmiotu darowizny na darczyńcę (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. I C 913/20)

Pozwem z dnia 07 lipca 2020 r. przeciwnik Klienta Kancelarii (darczyńca) wniósł o zobowiązanie Klienta Kancelarii (obdarowanego) do zwrotnego przeniesienia na niego własności nieruchomości wartej 190.000 zł. W toku postępowania Kancelaria wykazała, że nie zaszły przesłanki do żądania zwrotnego przeniesienia przedmiotu darowizny, a powództwo powinno zostać oddalone. Wyrokiem z dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w całości oddalił powództwo, sygn. I C 913/20 .

Wyrok nie został zaskarżony. Tym samym Klient Kancelarii definitywnie uwolnił się od roszczenia o wartości 190.000 zł. Dodatkowo, na rzecz Klienta zasądzony został zwrot kosztów o wartości 5.400 zł.