uzyskanie dla Klienta stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości o wartości ok. 1.200.000 zł (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. XI Ns 492/19)

W dniu 10 września 2019 r. Kancelaria złożyła w imieniu Klienta wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o wartości ok. 1.200.000 zł.

W toku postępowania Kancelaria wykazała wszystkie przesłanki wymagane do stwierdzenia zasiedzenia, a w tym samoistne posiadanie nieruchomości przez okres ponad 30 lat. W sprawie miała miejsce zaledwie jedna rozprawa. Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2023 r. (sygn. XI Ns 492/19) Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Cywilny stwierdził zasiedzenie nieruchomości. Postanowienie nie zostało zaskarżone.

Sprawa jest ostatecznie zakończona na korzyść Klienta Kancelarii. Obecnie Klient oczekuje na uwidocznienie jego własności w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.