unieważnienie umowy kredytowej Santander Consumer Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klientów kwoty 107.081,73 zł (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. XII C 826/18)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 22 marca 2022 r. (sygn. XII C 826/18):

I. zasądził od strony pozwanej Santander Consumer Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 107.081,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od:
1) kwoty 76.131,24 zł od dnia 6 lutego 2018 r. do dnia zapłaty,
2) kwoty 18.265,44 od dnia 6 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
3) kwoty 12.685,05 zł od dnia 8 lutego 2022 r. do dnia zapłaty.

W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna.