unieważnienie umowy kredytowej Santander Bank Polska S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 85.000,00 zł (Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. I C 1636/22)

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn.t I C 1636/22, stwierdził nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów kwotę 85.000 zł.