unieważnienie umowy kredytowej Raiffeisen Bank International A.G. + zasądzenie na rzecz Klientów kwoty 75.000,00 zł (Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, sygn. I C 2306/19)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie (sygn. akt: I C 2306/19) stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego Raiffeisen Bank oraz zasądził na rzecz Klientów kwotę 75.000 zł