unieważnienie umowy kredytowej PKO B.P. S.A. + zasądzenie na rzecz Klientów kwoty 168.288,32 zł (Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, sygn. I C 846/20)

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny (sygn. I C 846/20):

 • ustalił nieważność umowy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA ;
 • zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów zapłatę kwoty 168.288,32
  zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4.06.2020r.
  do dnia zapłaty;
 • zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów zapłatę kwoty 6.417,00 zł
  tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 5.400,00 zł tytułem kosztów
  zastępstwa procesowego.