unieważnienie umowy kredytowej PKO B.P. S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 104.801,98 zł (Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. II C 736/22)

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 28 marca 2023 roku (sygnatura akt II C 736/22):

  • stwierdził nieważność umowy kredytu PKO B.P.
  • zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 104.801,98 zł wraz z odsetkami
  • zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 11.807 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.