unieważnienie umowy kredytowej Millennium Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klientów kwoty 179.849,42 zł (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. I C 1853/17)

Wyrokiem z dnia 18 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził nieważność umowy Millennium Bank oraz zasądziła na rzecz Klientów kwotę 179.849,42 zł