unieważnienie umowy kredytowej Millennium Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 100.000,00 zł (Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. I ACa 645/22

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2022 roku (sygnatura akt I ACa 645/22) oddalił apelację Banku Millennium, a tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2021 roku (sygn. akt I C 300/20) w zakresie stwierdzenia nieważności umowy Millennium Bank oraz zasądzenia na rzecz Klienta kwoty 100.000 zł. Wyrok jest prawomocny.