unieważnienie umowy kredytowej Santander Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 168.374,20 zł (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt: XII C 837/18)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego Santander Bank (wcześniej BZ WBK) i zasądził na rzecz Klienta kwotę 168.374,20 zł, sygn. akt: XII C 837/18.