unieważnienie umowy kredytowej Millennium Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 256.283,14 zł (Sąd Apelacyjny Warszawie, sygn. akt: I ACa 25/21)

Sąd Apelacyjny Warszawie prawomocnie unieważnił umowę kredytową Millennium Bank S.A. i zasądził na rzecz Klienta kwotę 256.283,14 zł , sygn. akt: I ACa 25/21