unieważnienie umowy kredytowej BOŚ Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 197.236,11 zł (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt: XII C 831/18)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego BOŚ Banku i zasądził na rzecz Klienta kwotę 197.236,11 zł, sygn. akt: XII C 831/18.