unieważnienie umowy kredytowej BOŚ Bank S.A. (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. XII C 831/18)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt: XII C 831/18 stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego BOŚ Banku.