odfrankowienie kredytu Santander Consumer Bank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 54.231,46 zł (Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt: XII C 826/18)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyeliminował z umowy Santander Consumer Bank niedozwolone klauzule waloryzacyjne (odfrankowienie kredytu) oraz zasądził na rzecz Klienta kwotę 54.231.46 zł, sygn. akt: XII C 826/18.