odfrankowienie kredytu mBank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 74.000,00 zł (Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. akt: XI C 672/18)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu wyeliminował z umowy mBank (wcześniej BRE Bank) niedozwolone klauzule waloryzacyjne (odfrankowienie kredytu) oraz zasądzenił na rzecz Klienta kwotę 74.000 zł, sygn. akt: XI C 672/18.