odfrankowienie kredytu mBank S.A. + zasądzenie na rzecz Klienta kwoty 73.412,03 zł (Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt: II C 1048/18)

Sąd Okręgowy w Łodzi wyeliminował z umowy mBank S.A. (wcześniej BRE Bank) niedozwolone klauzule waloryzacyjne oraz zasądził na rzecz Klienta kwotę 73.412,03 zł, sygn. II C 1048/18.