Dzierżawa telewizora sposobem na uniknięcie opłat od odbiornika?

Sytuacja przedstawia się następująco: właściciel hotelu zakupuje odbiorniki telewizyjne, ale celem uniknięcia ponoszenia opłat związanych z ich posiadaniem w swoim hotelu, wydzierżawia telewizory stowarzyszeniu, które bezpłatnie wypożycza telewizor gościom hotelowym. Sytuacja ma zatem odzwierciedlać art. 24 ust. 2 ustawy
o prawie autorskim i prawach, zgodnie z którym posiadacze odbiorników (tj. hotelowi goście) mogą odbierać nadawane utwory, o ile nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Kwestia takiej dzierżawy odbiorników przez ich właścicieli została rozstrzygnięta zarówno na poziomie orzecznictwa krajowego jak i orzecznictwa Unii Europejskiej.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt V ACa 929/15), Sąd uwzględnił pozew STOART-u przeciwko zajazdowi z okolic Torunia, którego właściciele przystąpili do Stowarzyszenia Niezależnej Fonografii Polska i przestali płacić związkowi za odbiorniki znajdujące się w jedenastu pokojach. Zdaniem sądu obu instancji zastosowany mechanizm wypożyczania sprzętu przez SNFP nie zwalnia od konieczności ponoszenia opłat z tytułu posiadania odbiornika. „Nie ma wątpliwości, że odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego wpływa na korzyści uzyskiwane przez podmiot świadczący usługi hotelowe
i wiąże się z osiąganiem przez ten podmiot korzyści majątkowych, albowiem podwyższa standard i atrakcyjność oferty hotelowej”. W uzasadnieniu wskazano również, że „aktu eksploatacji utworu” dokonuje nie tylko sam gość hotelowy, ale i pośrednio przedsiębiorstwo, które umieściło telewizory w pokojach. Dodatkowo, od wyposażenia pokoju w telewizor uzależnione jest uzyskanie przez hotel określonej kategorii obiektu.

Sprawą dzierżawy odbiorników już w 2010 r. zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wyrok z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt: C-162/10), wskazując, że tego typu oddanie w dzierżawę odbiorników innym podmiotom nie zmienia faktu, że w ramach usługi hotelowej umożliwiony został odbiór telewizji. Innymi słowy, już sama możliwość uzyskania odbioru utworów audiowizualnych, czyli np. możliwość nadawania programów telewizyjnych w hotelowych pokojach bez ponoszenia dodatkowych opłat przez gości, zwiększa atrakcyjność hotelu, a to wpływa na zwiększenie ilości gości oraz uzyskanie korzyści majątkowej wynikającej z udostępnienia pokoju.

Nawet jeżeli właściciel odbiornika nie pobiera bezpośrednio opłaty za jego udostępnianie, to jednak zwykłe zasady doświadczenia życiowego wskazują, że możliwość korzystania z odbiornika wpływa na standard hotelu a to – zdaniem sądu – przekłada się na pośrednie korzyści wynajmu. Co ciekawe, Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt: VI ACa 682/16,) w swoim orzeczeniu wskazał, że jeśli w hotelu znajdują się już gniazdka umożliwiające odbiór telewizji w cenie pokoju i na życzenie gościa zostanie tam wstawiony bez dodatkowych opłat odbiornik telewizyjny, to wpływa to niewątpliwie na poziom oceny wyposażenia pokoju i tworzy to domniemanie istnienia korzyści.

Pozostaje rozważyć jeszcze sytuację, w której właściciel hotelu umożliwia gościom dokonanie wyboru: czy chcą pokój z telewizorem, czy bez. W tego typu przypadkach orzecznictwo wskazuje, że jeśli cena za pokój w obu przypadkach jest taka sama, należy traktować to jako zmierzające do obejścia przepisów o opłatach.

Podsumowując, w świetle aktualnego orzecznictwa dzierżawa telewizorów od stowarzyszeń lub innego rodzaju organizacji nie jest dobrym sposobem na uniknięcie opłat abonamentowych lub opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.